މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޒިޔާދު

ސީވައިއެސް ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި ޓީމް ބައިވެރިކުރުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާރޭ ހަމަވަނީ

ފައިނު ކުލަބް ޔަންގްސްޓަރސް އިން މި އަންނަ ޖުލައިމަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ސީވައިއެސް ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރ" ގައި ޓީމް ބައިވެރި ކުރުމުގެ ސުންގަޑި މާދަމާ ރެއަށް ހަމަވާނެއެވެ.

އެ ކުލަބުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މި މުބާރާތުގައި ޓީމް ބައިވެރިކުރުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، 1 ޖުލައި 2022 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 10:00 އެވެ. އެހެންކަމުން އޭވަގުތުގެ ކުރިން ޓީމްތަކުން ފޯމް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުލަބުން އެދެއެވެ. 

ސީވައިއެސްއިން ބުނެފައިވަނީ، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ފެށި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް މިއަހަރުން ފެށިގެން ދެން ކުރިޔަށްދާނީ ކުޅިވަރު އީދެއްގެ ގޮތުގައި ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގެ ނަމުގައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މި އަހަރުގެ ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓަރގައި އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތަކާއި ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ވޮލީ މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 21 ގައެވެ. އަދި ފުޓްސަލް މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 22 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ