މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އަޒުހަރު

މަޑުއްވަރިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަނީ

ރ. މަޑުއްވަރިއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އުދަ އަރަމުން އެބަދެއެވެ.

އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، ރަށުތެރެއަށް 200 ފޫޓެއްހާ ހިސާބަށް މިހާރުވަނީ އުދަ އަރާފައެވެ. އަދި އޮޑިދޯފަހަރުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ހަދާފައިވާ ހަރުގެތަކަށްވެސް ވަނީ ރާޅު ވަދެ ގެއްލުންތަކެއް ވެފައެވެ. 
މަޑުއްވަރީގެ ބައެއް ހަރުގެތަކަށް އުދަ އަރާފައި - ވީޑިއޯ ސްކްރީންޝޮޓް - ފޭސްބޫކް

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ