މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް

ދިވެހި ސާފް ލީގު ކިނޮޅަހުގައި ފަށައިފި، ރަށަށް ހާއްސަ ދުވަހެއް

މޯލްޑިވްސް ސާފިން އެސޯސިއޭޝަން (އެމްއެސްއޭ) އިން އިންތިޒާމު ކުރާ ދިވެހި ސާފު ލީގުގެ ކިނޮޅަހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ބައި އެ ރަށުގައި ފޯރިއާއިއެކު ފަށައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން 5 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ކިނޮޅަހުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުބާރާތް ވެފައިވަނީ އެ ރަށުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ގައުމީ ފެންވަރުގެ ރާޅާ އެރުމުގެ މުބާރާތެއް ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރަށެވެ. އެރަށު ހުރާކޮޅު ރާޅުގަނޑު ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުބާރާތަށް ރަށް އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.
ބައިވެރިންގެ ކެއުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށްދާ ސަރަހައްދު - ފޮޓޯ: ކިނޮޅަސް ކައުންސިލް
އެގޮތުން، މުބާރާތާއި ގުޅިގެން އެ ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ރަށުތެރެއާއި ބަނދަރުމަތިވެސް ވަނީ މިކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި މުޅި ޖުމުލަކޮށް ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން، މުބާރާތަށް ހުރާކޮޅު ސަރަހައްދު ރީތި ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފޯރިއާއިއެކު ކުރަމުންދާތާ ދުވަސްކޮޅެއް ވެއްޖެއެވެ. 

މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާ ސަރަހައްދުގައި ބައިވެރިންގެ ކެއުން ބުއިމުގެ ކަންކަންވެސް ހަމަޖައްސާފައިވާއިރު، އެކަންކަން އިންތިޒާމު ކުރަނީ ރަށުގެ ކަނބަލުންނެވެ. 

މުޅި މި މުބާރާތަށް ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދާ އެއްބާރުލުން އެރަށު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. 

މި މުބާރާތް ޔެސް ޓީވީން ވަގުތުން ދުރަށް ދައްކައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ