މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީއު

އަތޮޅު މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަން މިމަހު 24 ގައި

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގައި ފައިނުން ބައިވެރިވާ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަން މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

ފައިނު ކައުންސިލުން މިއަދު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އަތޮޅު މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 9:00 ގައި ފައިނު ސްކޫލްގައި ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. 

އަތޮޅު މުބާރާތަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އޮޑިޝަންގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 23 ދަރިވަރަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ