މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީއު

ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 10 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ

އެއްވަނަ ޓީމަށް 30،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމު ދޭ ގޮތަށް ރ. އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 10 ރަށަކުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި، މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ސުންގަޑި އިއްޔެގެ މެންދުރުފަހު 2:00 އަށް ހަމަވިއިރު މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ، 

- ވާދޫ
- ހުޅުދުއްފާރު
- އުނގޫފާރު
- ދުވާފަރު
- މާކުރަތު
- ރަސްމާދޫ
- އިންނަމާދޫ
- އިނގުރައިދޫ
- ފައިނު
- މީދޫ

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބުނީ، މުބާރާތުގެ މަގުސަދަކީ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކޮށް، ކުޅިވަރުގެ ރޫހު ދިރުވާ އާލާކުރުމާއި، އަދި އަތޮޅުގެ ފުޓްސަލް ކުރިއަރުވަން އެހީތެރިވުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް، އަތޮޅުގައި ހުނަރުވެރި ފުޓްސަލް ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމާއި، ފުޓްސަލްގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަކީ މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ މުހިއްމު އެއް މަގުސަދު ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ޓީމަށް 30،000 ރުފިޔާ ދޭން ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ދެވަނަ ޓީމަށް 20،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

މި މުބާރާތުގައި ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ބައިވެރިވެވޭނީ އެއް ޓީމަށެވެ. ދެން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާނީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާއްސަ ދައުވަތު ދީގެން ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކެވެ. މިގޮތުން މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބައިވެރިވާ ޓީމުތައް ދެ ގުރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މުބާރާތް ކުޅޭ ރަށްތައް އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
75%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މެސީ 1 month ago

އެއްމެފަހުން ބައިވެރިވީދޯ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ