މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ނާއިބު ރައީސް ރ. އަތޮޅުގެ ފަސް ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ

ރާއްޖޭގެ ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ރ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މިއަދު ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި، ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މިއުވާން މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، މި ހަފްތާ ބަންދުގައި ނައިބު ރައީސް ރ. އަތޮޅުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ފަސް ރަށަކަށާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ވަންދޫއަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ނާއިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަސް ރަށަކީ އިނގުރައިދޫ، ދުވާފަރު، މާކުރަތު، އިންނަމާދޫ އަދި އުނގޫފާރެވެ. މި ދަތުރުފުޅުގައި ނައިބު ރައީސް، ރަށްތަކުގެ ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އަދި ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރ. ދުވާފަރުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރ. ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯގެ ގާލާ ނައިޓުގައިވެސް ނައިބު ރައީސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ