މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ދުވާފަރުލައިވް

ދުވާފަރު ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި

ދުވާފަރުގެ ހުރިހާ ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑުކުރަން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

އެލްޖީއޭއިން މިގޮތަށް ނިންމީ އިއްޔެ ބޭއްވި އެލްޖީއޭގެ ޖަލްސާގައެވެ.

އެލްޖީއޭގެ ނިންމުމުގައި ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރި މުއްދަތު:
- ހަސަން ހަކީމް - 3 މަސް
- އިޒްމީލް އަޙްމަދު - 3 މަސް
- މުޙައްމަދު ޝާމް - 3 މަސް
- މަރިޔަމް ޔަޝްފާ - 1 މަސް
- އައިމިނަތު ޝަހުލާ - 1 މަސް
- ޒުހުދާ އާދަމް - 2 މަސް

ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ ހިންގުން މިހާރު ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ނާސިހާއެވެ.

ދުވާފަރު ކައުންސިލް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ އެ ކައުންސިލްގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ. އެ މައްސަލަތައް ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ. 

ދުވާފަރުގައި މިހާރު ތިއްބަވަނީ 6 ކައުންސިލަރުންނެވެ. އެ ކައުންސިލުން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް ކައުންސިލަރަކު އިންތިހާބު ކުރަން ބާއްވާ ބައި އިލެކްޝަން އޮންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ