މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފައިނު ކައުންސިލް

ފައިނު ކައުންސިލުން އއ. އާއި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ދަތުރެއް ކޮށްފި

ރ. ފައިނު ކައުންސިލުން ތަޖުރިބާ ހޯދުމަށް އއ. އަތޮޅާއި ބ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރެއް ކޮށްފިއެވެ.

މި ދަތުރުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރުކޮށްފައިވަނި އއ. ބޮޑުފޮޅުދޫއަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން، އެ އަތޮޅު މަތިވެރި، އުކުޅަސް، ރަސްދޫ އަދި ތޮއްޑޫއަށް ވަނީ ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. 

މީގެ އިތުރުން ބ. އަތޮޅުގެ ދެ ރަށަކަށް ވެސް ވަނީ ކައުންސިލުން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ. އެއީ ބ. ގޮއިދޫ އާއި އެ އަތޮޅު ކިހާދޫއެވެ. 

ކައުންސިލުން ކުރި މި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއި މުއައްސަސާތަކާއިއެކު ވަނީ އެކި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުންތަކުން ދެ ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ ގޮތް ހިއްސާ ކުރެވިގެން ދިޔަ ކަމަށާއި ދަތުރަކީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަތުރެއްކަމަށް ފައިނު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މި ދަތުރުގައި ފައިނުގައިހުރި އެކި މުއައްސަސާތަކާއި ކުލަބް ޖަމިޔާތަކުންވެސް މަންދޫބުން ވަނީ ބައިވެރިފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
100%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ