މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ދުވާފަރު ބަނދަރު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީއަށް

ރ. ދުވާފަރު ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި ބޭރުތޮށީގައި ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކުރުމަށް މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމްއެވެ. އަދ ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ.

މިއަދު ސޮއެކުރެވުނު މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ދުވާފަރު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށީގައި ކޮންކްރީޓް ޖެޓީއެއް ހެދުމާއެކު، ބަނދަރުގެ ޖާގަ ބޭނުންކުރުމުގައި އޮތް ދަތިކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުންޏެވެ. އަދި ބަނދަރު ފުންކުރެވިގެން ދިޔުމާއެކު، ބަނދަރު ތިލަވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިއޮތް ނުތަނަވަސްކަން ފިލާނެކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ