މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިއްބޭސް ފޮޓޯގްރަފީ

​ވާދޫގައި ރޯދައަށް ކާށި ހޮވައިފި، ތިން ގަޑިއިރުތެރޭ ހަތަރުހާހާއި ގާތްކުރާ އަދަދެއް

ކުރިއަށް އޮތް ރަމަޟާން މަހަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން އެ މަހުގެ ބޭނުންތަކަށް ކާށި ހޮވުމުގެ ހަރަކާތެއް ރ. ވާދޫގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

ރޯދަމަހަށް ކާށި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ކާށި ހޮވުމަށް ކައުންސިލުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި ކާށި ބޭނުންވެގެން 121 މީހުން ވަނީ ކާށި ހޮވުމުގެ މަސައްކަތަށް ނުކުމެފައެވެ. 

އެގޮތުން ތިން ގަޑިއިރެއްހާއިރު ތެރޭ ޖުމުލަ 3872 ކާށި ހޮވާފައިވާކަމަށް އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

އެ ރަށަކީ އާންމު ގޮތެއްގައި ވެސް ރައްޔިތުން ނުކުމެ ކާށި ހޮވާ ނެރޭ ރަށެކެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރު ވެސް ނެރުނު ކާށިން، އެރި ނެގުމަށްފަހު ބޮލަކަށް 16 ކާށި ލިބުނުކަމަށް އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

ވާދޫއަކީ އާބާދީ މަދު ރަށެއް ނަމަވެސް ވައު ބޮޑު ރަށެކެވެ. އެހެންކަމުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ރުއް އެރަށުގައި އޮންނައިރު ރަށަކީ އިހުޒަމާނުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށް އުޅުނު ގޮތަށް އެ ވައްޓަފާޅިއަށް އަދިވެސް ބައެއް ކަންކަން ކުރަމުންދާ ރަށެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

އެގޮތުން ވާދޫގައި ހުންނަ ރައްޔިތުންގެ ރުއްގަހުން ކާއްޓާއި ފަން ހޮވަނީ އަދިވެސް ރައްޔިތުން ނުކުމެގެނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ