މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ވޮއިސް

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފިއެސްޓަރގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޓްރީޓް ބްރަދަރސްއިން ހޯދައިފި

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ފުޓްސަލް ފިއެސްޓަރގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޓްރީޓް ބްރަދަރސް އިން ހޯދައިފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗްގައި ސްޓްރީޓް ބްރަދަރސްއިން ވާދަކުރީ  އެފްސީ ހެސަ ވާދައާއެވެ. 

މި މެޗް ސްޓްރީޓް ބަރަދަރސް އިން ކާމިޔާބުކުރީ  7-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. 

މި މެޗް ނިމުމުން ވަނީ މުބާރާތުގެ އެކި ވަނަތަކަށް ދިޔަ ފަރާތްތަކަށް ޓްރޮފީ އާއި މެޑަލް ދީފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފުޓްސަލް ކިންގްގެ މަގާމު ހޯދީ ސްޓްރީޓް ބްރަދަރސްގެ މުޙައްމަދު އައިހަމްއެވެ. 

މި މެޗް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދީފައިވަނީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން އަހްމަދެވެ.

އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލ‏ުން މިފަދަ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާއިރު އެ ރަށަކީ ފުޓްސަލްގައި ރާއްޖޭގެ ފެންވަރުގައި މޮޅު ކުޅުންތެރިންތަކެއްތިވި ރަށެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އަމުރު 10 months ago

އަޅުގަނޑު އުފާވަނީ އިނގުރައިދޫ ރައްޔިތަކަންވީމާ ވަރަށް ހެޕީ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ