މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ އާ އިމާރާތް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ އިއްޔެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ. 

ޑީޖޭއޭއިން ބުނީ 2023 ވަނަ އަހަރަށް ޖުޑިޝަރީ ދާއިރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން، ރ. އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ، ޗީފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ރިޒްނާއެވެ. އަދި އެލް.އެފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލް ލަތީފް އެވެ.

އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު މިހާރުވެސް ހިންގަމުންދަނީ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ އިމާރާތެއްގައި ކުއްޔަންކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ