މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފަހީމް

އިލެކްޓްރިކް އިންސްޓަލޭޝަން ކޯސް ފައިނުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް

ކަރަންޓް ވައިރު ކުރަން ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމަށްވާ ނެޝަނަލް ސެޓްފިކެޓް 3 އިން އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓަލޭޝަން އެންޑް މެއިންޓަނަންސް ކޯސް ފައިނުގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާއި ފައިނު ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ފައިނުގެ 30 ފަރާތަކުން ދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ. 
 
މިދިޔަ ބްރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކްލާސްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ހަފްތާ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައެވެ. 
 
މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާ ފަރާތްތަކަށް ކަރަންޓް ވައިރު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދާނެއެވެ. 
 
ފައިނު ކައުންސިލުން ބުނީ، މިފަދަ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ، ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ އެކި ދާއިރާތަކުން ހުނަރު ލިބިފައިވާ އެކި މަސައްކަތްތައް ދަސްވެފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުން ކަމަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކޮމެންޓް 4 months ago

ކޮމެންޓް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ