މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އިނގިރައިދޫގެ ޑޮކްޓަރ

​އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ރ. އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ޑޮކްޓަރުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފިއެވެ.

މިކަން އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިއަދު ވަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ވެރިން އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާފައެވެ. 

އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ބުނީ، މާދަމާއިން ފެށިގެން ރަސްމީކޮށް މި ހިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށާއި މި ހިދުމަތް ހުކުރު ދުވަސް ފިޔަވާ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 8:00 އިން ހަވީރު 4:00 އަށް ލިބިގެން ދާނެކަމަށެވެ.

އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒަކީ 24 ގަޑިއިރުގެ ހިދުމަތް މިހާރުވެސް ލިބެމުންދާ މަރުކަޒެއްކަން ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ