މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން..

​އިނގުރައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ކޯސް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި

​ރ. އިނގުރައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން އެރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހޭންޑްބޯލް ރެފްރީ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މި މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި ޕްރޮގްރާމްގައި އެކި އަތޮޅުތައްވެސް ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 30 ބައިވެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލުމުގެ ގޮތުން ރޭ ވަނީ އެ ރަށުގައި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރި ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލު ކޮށްފައެވެ. 

މި ޕްރޮގްރާމަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އާއި ހޭންޑްބޯލް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ