މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ރައީސް އޮފީސް

​އޮކްޓޯބަރު ފުރަތަމަ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކުރިއަށް އޮތް އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގޮތަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެ ދުވަސް ބަންދުކުރަން ނިންމެވީ މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނެތީ ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ