މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފައިނު އޮންލައިން ގްރެފިކްސް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަބުރުގެ ވޯޓުލުން: ލައިވް ބްލޮގް

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ރައްޔިތުންގެ ބޮޑު ނިންމުން ނިންމުމަށް މިއަދު ވޯޓުލުން މުޅި ރާއްޖޭގައި ކުރިއަށްދާއިރު ހިނގާ މުހިންމު ކަންކަމާއި ހާއްސަކޮށް ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ވޯޓާއި ގުޅިގެން ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ފައިނު އޮންލައިން ލައިވް ބްލޮގަށް އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް މަރުހަބާ!.

23:47 30/09/2023 އިންތިހާބުގެ ވޯޓާއި ގުޅޭ ކަވަރޭޖް މިފަހަރު ފައިނު އޮންލައިންއިން މި ހާއްސަކޮށްލީ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރަށްތަކަށް. މި މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޓީމްގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

23:46 30/09/2023 މިއަދު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ މުޅި ރާއްޖޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު މި އިންތިހާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު. (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

17:42 30/09/2023 ފައިނުގައި ބެހެއްޓި ފޮށީގެ ވީޓް ގުނުން ކުރިއަށްދަނީ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

17:09 30/09/2023

(އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

16:02 30/09/2023 މި އިންތިހާބުގައި ފައިނުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮއްޓަށް 279 މީހަކު ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވޭ. ހަވީރު 4:00 އާއި ހަމައަށް ވޯޓް ލާފައިވަނީ 259 މީހުން. އެހެންކަމުން މި ފޮއްޓަށް ވޯޓް ނުލާ އަދިވަނީ 20 މީހުން (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

15:39 30/09/2023

(އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

15:22 30/09/2023 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

15:21 30/09/2023 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

15:21 30/09/2023 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

15:21 30/09/2023 ރ. އިނގުރައިދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ- ފޮޓޯ: ޝަފީއު، މުނައްވަރު (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

13:10 30/09/2023 މި އިންތިހާބުގައި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން ވޯޓު ލުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ފޮއްޓަށް މިހާތަނަށް 321 މީހުން ވޯޓް ލާފައިވޭ. ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 783 މީހުނަށް (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

12:28 30/09/2023 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

12:28 30/09/2023 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

12:28 30/09/2023 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

12:28 30/09/2023 ރ. އިންނަމާދޫގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ. ފޮޓޯ: ޝަފީއު، މުނައްވަރު (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

12:16 30/09/2023 މި އިންތިހާބުގައި އިނގުރައިދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދެ ފޮށީގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ފޮއްޓަށް 386 މީހުނަށް ވޯޓު ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވޭ. މިހާތަނަށް 136 މީހަކު ވަނީ ވޯޓު ލާފައި. ދެވަނަ ފޮއްޓަށް 558 މީހުނަށް ވޯޓު ލެވޭއިރު މިހާތަނަށް 136 މީހުން ވަނީ ވޯޓް ލާފައި. (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:47 30/09/2023 މި އިންތިހާބުގައި އިންނަމާދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮއްޓަށް ވޯޓް ލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވަނީ 468 ފަރާތަކަށް. މިހާތަނަށް 191 ފަރާތަކުން ވަނީ ވޯޓް ލާފައި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:18 30/09/2023 އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ވޯޓް ލައްވައިފި (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:12 30/09/2023 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

11:12 30/09/2023 ލައިވް ފޮޓޯ (އިބްރާހިމް ފަހީމް/ޓެލެގްރާމް)

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ