މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޝަފީއު

ފައިނުގެ މެޖޯރިޓީ މި ފަހަރުވެސް ޑރ. މުއިއްޒަށް

މިއަދު ކުރިއަށްދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ނިމި ނަތީޖާތައް ލިބެން ފަށާފައިވާއިރު، މި ފަހަރުވެސް ފައިނުގެ މެޖޯރިޓީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޑރ. މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ހޯއްދަވައިފިއެވެ.

ފައިނުގެ ފޮށީގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ:
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް - 112
ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު - 154
ބާތިލު - 2
ވޯޓްލީ ޖުމުލަ - 268

އިންތިހާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގެ ނަތީޖާ:
އުމަރު ނަސީރު 5، 
ޒަމީލް 0، 
އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް 86، 
ޑރ. މުއިއްޒު 132، 
ޤާސިމް އިބްރާހީމް 1، 
ފާރިޝް މައުމޫން 0، 
އިލްޔާސް 27، 
ނާޒިމް 0

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

50%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
50%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ