މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ދުވާފަތު

ފީނަން ގޮސްއުޅުނު ދުވާފަރު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ފާނަ މަސްވެރިކަމަށް ފީނަން ގޮސް އުޅުނު މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، އެ މީހާ ފީނަން ފޭބީ އެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ޔޫ އެންޑް މީ ރިޒޯޓް މޯލްޑިވްސް ކައިރިއަށް ކަމަށެވެ.

އެ މީހާ އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ މިއަދު 14:12 ހާއިރު ކަމަށާއި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

ފީނަން އުޅެނިކޮށް ނިޔާވެފައި ވަނީ އެ ރަށު އިސްމާއީލް މޫސާ، 51، އެވެ.

އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލްގެ ސީނިއާ ކަސްޓަމާ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރު ހަސަން ފަޒީލް "ފައިނު އޮންލައިން” އަށް ވިދާޅުވީ އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ މެންދުރު ފަހު ވަގުތެއްގައި ކަމަށާއި ގެންދިޔައިރުވެސް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ