މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑު

ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މި އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނީ އުނގޫފާރުގައި

ރ. އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް މި އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނީ އުނގޫފާރުގައި ކަމަށް ރ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލުން މައުލޫމާތުދިން ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މުބާރާތް ހޯސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުން އެއްވެސް ރަށަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާ ނުވާކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން މި އަހަރުގެ މުބާރާތް އުނގޫފާރުގައި ބާއްްވަން ނިންމީ ކަމަށް ކައުންސިލުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.  

އެއްވެސް ރަށަކުން ކުރިމަތިލާފައި ނުވާތީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މުބާރާތް ވެސް އެންމެފަހުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އުނގޫފާރުގައެވެ.

މި އަންނަ މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތަކީ ރ. އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ފޯރިގަދަ އަދި ވާދަވެރި މުބާރާތެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ރ. އަތޮޅުން 8 ރަށަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ