މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޙުސައިން ވަހީދު

ޓީމް ތައްޔާރުވަނީ ދެވަނަ މެޗް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް: ފައިނު އެފްސީގެ މެނޭޖަރ

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގައި ވާދަކުރާ ފައިނު އެފްސީ އިން މިހާރު ތައްޔާރު ވަމުންދަނީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކަމަށާއި އެ މެޗު ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ޓީމްގެ މެނޭޖަރ މުޙައްމަދު ރަމީޒު ބުނެފިއެވެ.

މި މުބާރާތުގައި މިފަހަރު އަލަށް ބައިވެރިވި ފައިނު އެފްސީ އިން ރޭވަނީ މި މުބާރާތުގައި އެ ޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗްގައި އިނގުރައިދޫއާއި ބައްދަލުކޮށްފައެވެ. އެ މެޗް އިނގުރައިދޫ އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 4 – 0 އިންނެވެ. 

މެޗަށްފަހު މެނޭޖަރ ރަމީޒު ބުނީ، ޓީމުން ދެއްކި ހިތްވަރާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ރޭގެ މެޗުން ބަލިވީނަމަވެސް، އެއީ ދެވަނަ މެޗުގައި މޮޅެއް ހޯދުމަށް ލިބުނު ހިތްވަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށެވެ. 

އެހެންކަމުން ޓީމްގެ މެނޭޖުމަންޓާއި ކުޅުންތެރިންވެސް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުންދަނީ ދެވަނަ މެޗްގައި ހުޅުދުއްފާރު އަތުން މޮޅު ވުމަށްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ގުރޫޕްގައި އިނގުރައިދޫ ނުލައި ދެން އޮތް ހުޅުދުއްފާރާއިއެކު ފައިނު އެފްސީ ކުޅޭ މެޗް އޮންނާނީ މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

75%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ