މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ވޮއިސް

އިއްތިހާދު ވޮލީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރިއަންސްއިން ހޯދައިފި

ރ. ކިނޮޅަހުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ވޮލީ މުބާރާތް، ޖަމިއްޔަތުލް އިއްތިހާދުގެ ވޮލީ މުބާރާތް 2024 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ބޭރިއަންސްއިން ހޯދައިފިއެވެ.

މިރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި އެ ޓީމުން ބައްދަލުކުރީ، ހޭވައްލާ އާއެވެ. 

މި މެޗް ބޭރިއަންސް އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ސީދާ 3 ސެޓުންނެވެ.

މިރޭގެ މެޗް ޝަރަފްވެރި ކޮށްދީފައިވަނީ ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓަރ ޢަބްދު الله ރާފިއެވެ. 

6 ޖެނުއަރީ 2024 ގައި ފެށި މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ހަތަރު ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު، މުބާރާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ލީގު އުސޫލުން ކޮންމެ ޓީމެއް ކޮންމެ ޓީމަކާ އެއްފަހަރު ކުޅެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ޓީމަކަށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ލިބޭގޮތަށެވެ.​

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ