މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ޖަމީލާ މުސާ އަދި ފައިނު ކައުންސިލްގެ ރައީސް

​ހާމިދު އިސްމާއީލް ދެއްވާ ހައްޖު ދަތުރަށް ފައިނުން ޖަމީލާ މޫސާ ހޮވިއްޖެ

މަޝްހޫރި ވިޔަފާރިވެރިޔާ، ރ. ކިނޮޅަހަށް ނިސްބަތްވާ ހާމިދު އިސްމާއީލް (ހާމިދު ސޭޓް) ދެއްވާ ހައްޖު ދަތުރަށް ރ. ފައިނުން، އެ ރަށު އަމާޒު، ޖަމީލާ މޫސާ ހޮވިއްޖެއެވެ.

ހައްޖުގެ އެ ފުރުސަތަށް އެދި ނޯޓު ކުރުމަށް ފައިނު ކައުންސިލުން ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި 35 ފަރާތަކުން ވަނީ ނަން ނޯޓު ކޮށްފައެވެ.

އެ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިރޭ ވަނީ ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ.

ހާމިދު އިސްމާއީލްގެ އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ރ. އަތޮޅުގެ 15 ރަށުން ކޮންމެ ރަށަކުން މީހަކު ހައްޖަށް ފޮނުވުމަށް އޭނާ ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ