މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ކިޔުންތެރިއެއް

މީހުންނާއެކު ރ. މީދޫ ނެރުފައިކައްޓަށް ޑިންގީއެއް އުރިއްޖެ

ރ. މީދޫއަށް ދަތުރުކުރި ޑިންގީއެއް އެ ރަށު ނެރު ފައިކައްޓަށް އުރިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާ ހިނގީ ޑިންގީން ދަތުރުކުރި މީހުން ރޯދަވީއްލުމަކަށް ކިނޮޅަހަށް ދިޔުމަށްފަހު އެނބުރި މީދޫއަށް އައިސް އެ ރަށަށް ވަންނަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. 

ސޯޝަލްމީޑިއާގައި އާންމުވެފައިވާ ފޮޓޯއިން ފެންނަ ގޮތުން ކުޑަކުއްޖަކު ވެސް ހިމެނޭހެން 9 މީހުން އެ ޑިންގީގައި ތިއްބެވެ. 

މި ހާދިސާގައި އެއިން އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ