މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ވީޑިއޯ ސްކްރީންޝޮޓް

​ހިނގާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ކާރަކުންޖެހި އުނގޫފާރުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

ރ. އުނގޫފާރުގައި ދުއްވާފައިދިޔަ ކާރެއް، މަގުމަތީ ހިނގާފައިދިޔަ މީހެއްގެ ގައިގައި ޖެހި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

އެ ރަށުން މައުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި، މި ހާދިސާ ހިނގީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ. އެ ރަށު އިސްލާމީ މަރުކަޒު ކައިރީ ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހާއަށް މިހާރު ދަނީ އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

އެކްސިޑެންޓް ހިނގި ސަރަހައްދުގެ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެފައިވާއިރު، މަގުމަތިން ހިނގާފައިދިޔަ މީހާ ގައިގައި ކާރުންޖެހި އޭނާ ޒަހަމްވެ ގައިން ލޭ މަގުމަތީގެ އެކި ތަންތަނަށް އެޅިފައިވާތަން އެ ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ.

އުނގޫފާރުގައި މިފަދަ އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގުން މިފަހަކަށްއައިސް ވަނީ ވަރަށް ގިނަވެފައެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ