މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ކެފޭއެއް ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި 24 ގަޑިއިރު ކެފޭއެއް ހިންގާ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

އެ ހޮސްޕިޓަލުން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ކެފޭ ހިންގަން ދޭން ނިންމާފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ މީރަން ބިލްޑިންގެ ދެކުނުން އޮންނަ ހުސްބިން ކަމަށެވެ. އަދި ބިން ދޫކުރެވޭނީ 20 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކަމަށާއި އެ ބިމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގެ 'ދަކަނދާ' އިމާރާތުގެ 1 އެޕާޓްމަންޓް 1 އަހަރު ދުވަހު މުއްދަތަށް އެއްވެސް ކުއްޔެއް ދައްކަންނުޖެހޭގޮތަށް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

އެ އެޕާޓްމަންޓުގައި ފާހާނާއާއެކު 2 ކޮޓަރި، ސިޓިންގ ރޫމް، އަދި ކިޗަންކަމް ޑައިނިންގ ރޫމް ހިމެނޭނެކަމަށް ވެސް ހޮސްޕިޓަލުން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު 2:00 ގެ ކުރިން ނަން ނޯޓުކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިއުލާނުގައިވަނީ ބުނެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ