މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ފޭސްބޫކް

ހައްޖު މަހުގެ ހަނދު ފެނިއްޖެ، އީދު ވަނީ ޖޫން 16 އަށް

މިއަހަރުގެ ހައްޖުމަހުގެ ހަނދު މިރޭ ސައުދީ އަށް ފެނުމުން މާދަމާއަކީ މިމަހުގެ ހައްޖު ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި އެގައުމުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ސައުދީ ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފައިވަނީ ޛުލްހިއްޖާ މަހުގެ ހަނދު ފެނިފައިވާތީ އަރަފާތް ދުވަހަކީ މި ހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަލްޙާ އީދު ވާނީ މި ހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަސްކަމަށް ވެސް ސައުދީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 
 
ހިޖުރީ ކަލަންޑަރުގައި ކުރިން އޮތްގޮތުން އަރަފާތު ދުވަސްވަނީ ޖޫން 16 އަށެވެ. އެހެންކަމުން އޭރު އޮތީ އީދު ވާނީ ޖޫން 17 ވަނަ ދުވަހަށް ކަމަށެވެ. 
 
ހައްޖު ދުވަސް އަވަސްވިކަމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ރާއްޖެއިން ހައްޖަށްދާ އެންމެ ފަހު ގުރޫޕް މާދަމާ ފުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 
 
މިއަހަރުގެ ހައްޖާއި ބޮޑު އީދު ހިމެނޭ ދުވަސްތަކުގެ ގޮތުގައި މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 22 ގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދުވާނެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ