މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ބުރާސްފަތި ދުވަސް ބަންދުކޮށް އީދު ބަންދު ދިގުދަންމާލައިފި

ހައްޖު މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހަކީ މިއަދު ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއްޔާއިން ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން ވެސް އެގޮތަށް އަމަލު ކުރަން ނިންމާފައިވާތީ، ބޮޑު އީދު ބަންދު 20 ޖޫންއަށް ދިގުދަންމާލުމަށް، އެ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ވެސް ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ހައްޖު ދުވަހާއި އީދަށް ލިބޭ ހަތަރު ދުވަހާ އެކު ކަލަންޑަރުގައި އޮތީ މުޅި އެ ހަފްތާ ބަންދުވާ ގޮތަށް
ނަމަވެސް ރޭ ސައުދީން ހަނދު ސާބިތުކޮށް، ހައްޖު މަސް މިއަދު ފެށުނީ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން އީދު ދުވަސް ވާނީ 16 ޖޫންވާ އާދީއްތައަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ވެސް އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ނިންމުމުން، އީދުގެ ހަތަރު ދުވަހާ އެކު، ޗުއްޓީ ލިބެން އޮތީ 19 ޖޫންވާ ބުދައިގެ ނިޔަލަށެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަސް ވާން އޮތީ ރަސްމީ ދުވަހަކަށެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ