މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ފޮޓޯ: ޒިޔާދު

ކަރަންޓްގައި ޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވި ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެ

އުނގޫފާރުގައި ކަރަންޓްގައި ޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވި 18 އަހަރުގެ ކުއްޖާ ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

މަގުބައްތި ދަނޑިއަކުން ކަރަންޓް ލީކުވެފައިވަނިކޮށް އޭގައި 2 ކުއްޖަކުޖެހި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގީ މިދިޔަ މަހުގެ 22 ގައެވެ.

އެ ހާދިސާގައި ބޮޑު އަނިޔާއެއްވި 18 އަހަރުގެ އަތީކު އަށް އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދިނުމަށްފަހު އިތުރު ފަރުވާއަށް މާލެއަށް ފޮނުވާލިއެވެ.

އަދި އެ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެސް މިއަދާއި ހަމައަށްވެސް އޭނާއަށް ފަރުވާދެމުން ދިޔައީ ވެންޓިލޭޓަރުގައެވެ. އޭނާގެ ސިކުނޑި އާއި އެ ނޫންްވެސް ބައެއް ގުނަވަންތައް ފެއިލްވެފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ