މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:14
04:14
ފަތިސް
04:34
04:34
އިރުއަރާ
05:52
05:52
މެންދުރު
12:09
12:12
އަޞްރު
15:32
15:35
މަޣްރިބް
18:17
18:22
ޢިޝާ
19:35
19:41
ސްކްރީންޝޮޓް

މީދޫ މިސްކިތެއްގައި ޓިކްޓޮކް ކުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

ރ. މީދޫގައި ހުންނަ އާސާރީ މިސްކިތެއްގައި ޓިކްޓޮކް ކުޅުނު މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

މިރޭ ފުލުހުން ބުނީ ރ. މީދޫ މިސްކިތެއްގައި ޓިކްޓޮކް ކުޅުނު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިސްކިތުގައި ޓިކޮޓޮކް ކުޅެފައިވަނީ އީދު ޝޯ ދޭން ގޮސް އެ ރަށަށް ގޮސް ތިބި ގްރޫޕެއްގެ އަންހެނެއް ކަމަށެވެ.

ޓިކޮޓޮކް ގައި އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑިއޯއެއްގައި ފެންނަނީ އަންހެނަކު ބަނޑިޔާ ހިފައިން މިސްކިތުގެ ތެރޭގައި ހިނގަމުންދާ މަންޒަރެވެ. އެއަށް ފަހު މިސްކިތުގެ ނަމާދުކުރާ ތަނުގައި އެ އަންހެން މީހާ މާބޮޑިއެއް ހިފައިގެން ނަށާ މަންޒަރުވެސް ފެނެއެވެ.

މިހާރު އެ ވީޑިއޯ ވަނީ ޑިލީޓްކޮށްފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ