މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ދުވާފަރުގެ މޮނިޓަރިން ހާލަތު އުވާލައިފި

ކޮވިޑް19 އަށް ރ. ދުވާފަރުން 3 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އެރަށް މޮނިޓަރިން ހާލަތަށް ގެނެސްފައި އޮތް އޮތުން އެޗްޕީއޭއިން އުވާލާއިފިއެވެ.

އެރަށް މޮނިޓަރިންއަށް ލާފައިވަނީ، ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ތިއްބާ ނަތީޖާ ނެގަޓިވްކަމަށް ދައްކައިގެން ދޫކޮށްލާފައިވަނިކޮށް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާއި ގުޅިގެނެވެ. 

އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ، އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލަންހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަން ބަލާ ނިމުމުން އިތުރަށް މޮނިޓަރިންގައި ރަށް ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތުމުން މޮނިޓަރިންއިން އާންމު ޙާލަތަށް ގެނައީ ކަމަށެވެ. މޮނިޓަރިން އުވާލި ނަމަވެސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ފަރާތްތައް މިހާރު ވަނީ ކަރަންޓީން ކޮށްފައެވެ. އަދި ހައި ރިސްކު 21 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ވަނީ ނަގާ ޓެސްޓް ކުރުމަށް އުނގޫފާރު ރިޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ފޮނުވާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ