މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33

ދުވާފަރުން ނެގި ހައިރިސްކް 23 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނެގަޓިވް

ދުވާފަރުގެ ހައިރިސްކް 23 މީހެއްގެ ގައިން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގަޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

މިކަން ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުން ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. މިފަރާތްތަކުގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވަނީ، ހޯމް ކަރަންޓީންގައި އެރަށުގައި ތިބި 3 މީހަކު ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާތީއެވެ. 

ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންނާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި 53 މީހުންވަނީ ފާހަގަ ކުރެވިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސާމްޕަލް ނަގާފައިވަނީ ހައިރިސްކްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު 23 ފަރާތެއްގެއެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ