މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:49
ފަތިސް
05:05
05:09
އިރުއަރާ
06:19
06:23
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:42
15:45
މަޣްރިބް
18:19
18:20
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: ދުވާފަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒު

ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުނާއި ގުޅުންހުރި 54 މީހުންވެސް ނެގެޓިވް

ދުވާފަރުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުނާއި ގުޅުންހުރި 54 މީހުންވެސް ނެގެޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

ތަފްޞީލް އަންނަނީ..

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

25%
އުފާވި
25%
ދެރަވި
25%
ހިނިއައި
25%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ