މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ފޮޓޯ: އިންޓަރނެޓް

ބާސާ ލަދުގަންނަވާލުމަށްފަހު ބަޔާން ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ސެމީއަށް

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއާޓާރ ފައިނަލުގައި ބާސެލޯނާ ކޮޅަށް ގިނަ ގޯލްތަކެއް ޖަހާ ލަދުގަންނަވާލުމަށްފަހު، ބަޔާން މިއުނިކް ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ރޭ ކުޅުނު ކުއާޓާރ ފައިނަލް މެޗް ބަޔާން  ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ 8-2 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. މިމެޗްގެ ފުރަތަމަ 4 މިނެޓްގެ ތެރޭގައި މުލާ ވަނީ ބަޔާންއަށް ލަނޑެއް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައެވެ. މިލަނޑު ޖެހިތާ 3 ވަނަ މިނެޓްގެ ތެރޭގައި އަލަބާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވަނެވެ. އަދި ފުލުފުލުން ހަމަލާތައް ދެމުންގޮސް ބަޔާންއިން އިތުރު ލަނޑެއް ޖެހުމާއިއެކު ބާސާގެ ގޭމް ޕްލޭން ރޫޅި ފުލުފުލުން ގޯލްތައް ވަންނަން ފެށިއެވެ. 

ބަޔާންގެ ފަރާތުން މޮޅުކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފް ނިމިފައިވަނީ 4-1 އިން ބަޔާން ކުރީގައި އޮވެގެނެވެ. 

ދެވަނަ ހާފު މުޅިން އާ ހިތްވަރަކާއެކު ކުޅެން ނުކުމެ ބާސެލޯނާއިން ލަނޑެއްޖަހައި ފަރަގު ކުޑަކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ބަޔާންގެ ކުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް އިތުރު ގޯލްތަކެއް ބާސާކޮޅަށް ޖަހާ ބާސާ ލަދުގަންނަވާލިއެވެ. 

ބާސެލޯނާ ކޮޅަށް އެންމެ ފަހުން ޓީމަކުން 8 ގޯލް ޖެހީ މީގެ 74 އަހަރު ކުރިންނެވެ. 

ސެމީގައި ބަޔާން ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ކުއާޓާރ ފައިނަލްގައި ލިޔޯން އަދި މެންޗެސްޓާރ ސިޓީ ބައްދަލުކުރާ މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

މެސީ ކޮއްކޮ 1 month ago

އިނާހު އަކަށް ނުލިޔެވުނު ދޯ މި ހަބަރެއް. އަވަސް ޝިފާއެއް ދެއްވާންދޭވެ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ