މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދޭ އިނާޔަތަކީ ޤައުމު ފަސާދަ ކުރަން ދޭ އެއްޗެއް ނޫން - މުޙައްމަދު ވަހީދު

ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ދޭ އިނާޔަތަކީ ޤައުމު ފަސާދަ ކުރަން ދޭ އެއްޗެއް ނޫންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު މިހެން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިއްޔެ އިދިކޮޅު ޕީ.ޕީ.އެމް ގެ ފަރާތުން މާލޭގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އެއްވުމުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ވަހީދު ޙަސަން ބައިވެރިވެ ވާހަކަ ދައްކަވަން ހުންނެވި ފޮޓޯއެއް ހިމެނޭގޮތަށް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ. 

އެމް.ޕީ ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވީ، ‏ބައެއް ގަޑިގަޑީގައި އެކަނި މީހަކު ސައިކަލު ދުއްވުންވެސް މަނާކުރެވިފައިވާ އިރެއްގައި، ވަކިބަޔަކު ނުކުމެ ސިޔާސީ ގައިގޯޅި އެއްވުންތައް ބޭއްވުމަކީ އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދަށް ބޯލަނބައިގެންއުޅޭ މީހުންނަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރީގެ ރައީސުންގެ އިނާޔަތަކީ ޤައުމު ފަސާދަކުރަން ދެވޭ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. 

އިއްޔެ އިދިކޮޅުން ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ރައީސް ވަހީދު މާސްކް ނަންގަވައިގެން ހުންނެވުމާއި ގުޅިގެން އެކި ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންނެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ބޮޑުބެ 3 weeks ago

ރަނގަޅު ވާހަކައެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ