މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:22
04:25
ފަތިސް
04:42
04:45
އިރުއަރާ
05:54
05:55
މެންދުރު
12:02
12:05
އަޞްރު
15:07
15:12
މަޣްރިބް
18:03
18:06
ޢިޝާ
19:14
19:17
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

މެސީ ބާސާގައި މަޑު ކުރަނީ؟ %90 ޔަގީން!

މެސީ އަންނަނީ ބާސާގައި އިތުރު ސީޒަނެއް މަޑުކުރުމަށް ވިސްނަމުން  ކަމަށް މެސީގެ ބައްޕަ އަދި އޭޖެންޓް، ޖޯޖް މެސީ، ބާސާގެ ރައީސް އާއި އެކީ ބޭއްވި ބައްދަލު ވުމަށް ފަހު، މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނެފައިއެވެ. 

މިދިޔަ ސީޒަން ނިމުމަށް ފަހު އެންމެ ބާރަށް ދެކެވެނީ މެސީ ބާސާ ދޫކޮށްލާ ވާހަކައެވެ. އެގޮތުން މެސީ ވަނީ، ބާސާގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ފޮނުވި ފެކްސް މެސެޖެއްގައި އިތުރަށް ބާސާގައި މަޑުކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. މި ޚަބަރާއި އެކު ތަފާތު ކުލަބު ތަކުން އައީ މެސީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. 

ނަމަވެސް، ޤާނޫނީ ހުރަސްތާކާއި އެކު މެސީގެ ރިލީސް ކްލޯސް އަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް މެސީއަށް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބާސާއިން އަދި ލަލީގާ އިންވެސް ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރު ކަމާއި ގުޅިގެން މެސީ ގެންދޭވޭނެ ގާބިލިއްޔަތުކަން ހުރި ޓީމެއް ނެތް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި މެސީ ބާސާއާއި ދެކޮޅަށް ޤާނޫނީ ތޮޅުމެއް ތޮޅެފައި ޓީމު ދޫކޮށްލަން ނޭދޭ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓް ތައް ބުނެއެވެ. 

 މެސީގެ ބައްޕަ އާއި އެކު ބޭއްވި ބައްދަލު ވުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ބާސާގެ ރައީސް މީޑިއާ އަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން މެސީ ބާސާގައި މަޑުކުރާނެކަން 90% ވަނީ ޔަވީން ވެފައެވެ. 

އެހެންނަމަވެސް، ކުރިޔަށް އޮތް ސީޒަނުގެ މެޑިކަލް އެގްޒަމިނޭޝަން އަށްވެސް މެސީ ހާޒިރެއް ނުވެއެވެ. އަދި ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ވެސް، އަދި ބައިވެރި ނުވާކަން ފާހަގަ ކޮއްލެވެއެވެ.

އަޙުމަދު އިނާހް

Ahmed Inaah

އަޙްމަދު އިނާހްއަކީ ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ފަރާތެކެވެ. ލިޔުންތެރިކަމަކީ އަބަދުވެސް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ދާއިރާއެކެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ރޮނާލްޑް 2 weeks ago

އަބަދު އުނބަށްޖަހާ ސޮރެއް

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ