މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ޤުރްއާން ކްލާސް - ފޮޓޯ: ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފޭސްބޫކް

ފައިނު ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ޤުރްއާން ކުލާސް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފައިނު ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ފައިނުގައި ޤުރްއާން ކުލާހެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

އެޖަމްޢިއްޔާގެ ފަރާތުން ފަށާ ޤުރްއާން ކުލާހަށް ބޭނުންވާ ކުލާސް ރޫމްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ. އެގޮތުން، މިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ކުލާސް ރޫމް އޭސީކޮށް ކުލާހަށް ބޭނުންވާ މޭޒުވެސްވަނީ ތައްޔާރުކޮަށްފައެވެ. 

ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއިން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި ކުލާސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ކަންކަން މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ. އަދި އަމާޒަކީ ލަސްނުވެ ކުލާސްތައް ފެށުން ކަމަށެވެ.

ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއަކީ، ހޯމް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްގެން ފައިނުގައި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާއެކެވެ. ފޭސް ޖަމްޢިއްޔާއިންވަނީ ރަށުގައި އިޖުތިމާޢީ ގޮތުންނާއި އެނޫން އެކި ދާއިރާތަކުންވެސް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

1 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ކިޔާ މީހާ 1 week ago

ހާދަ ތަފުސީލެއް ނެތޭ. ހަބަރު ލިޔާ އިރު ތިއަށްވުރެ ތަފުސީލު ކޮށް ލިޔަން ވާނެ އޭނުން. ފަށާ ދުވަހާ ކިޔަވާދޭ މުދައްރިސް.އާާ

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ