މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:21
04:24
ފަތިސް
04:41
04:44
އިރުއަރާ
05:53
05:55
މެންދުރު
12:01
12:04
އަޞްރު
15:08
15:12
މަޣްރިބް
18:01
18:04
ޢިޝާ
19:12
19:15
ރ. ދުވާފަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން - ފޮޓޯ: އެމްޓީސީސީ

ރ. ދުވާފަރު މަގު ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

ރ. ދުވާފަރު މަގުތައް ހެދުމުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި މަޝްރޫޢު 09 ސެޕްޓެމްބަރ 2020 ގައި އެމްޓީސީސީއާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނެފައިވަނީ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރީ ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤާއި އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރީ ސީ.އީ.އޯ. އަލްފާޟިލް އާދަމް އާޒިމްއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފައިމަގުގައި ހިނގޭ ގޮތަށް 4960 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، މަގުގައި ދުއްވޭ ގޮތަށް 17790 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، ކޭބަލް ހޮޅި ވަޅުލުމާއި މަގު ބައްތި އަދި ނިޝާން ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭކަމަށް އެމްޓީސީސީން މަޢުލޫމާތު ދެއެވެ. 

މި މަޝްރޫޢުއަކީ 8.37 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫޢެކެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢު ނިންމަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަކީ 300 ދުވަހެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ