މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ޔޫ. ސީ. ސީ ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑިކެޑް ހޯދައިފި

އުނގޫފާރު ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ލެވިސްޓަރ ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޓީމް ޑިކެޑް ހޯދައިފިއެވެ. 

ރޭ އުނގޫފާރު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅުނު މިމެޗް ޑިކެޑުން ކާމިޔާބު ކުރީ، 2 - 0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިމުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، ޓީމް އޮރި ގެ މަމްދޫހެވެ. އެންމެ ގިނަ ގޯލް ޖެހި ކުޅުންތެެރިންގެ ތެރޭގައި ދެ ކުޅުންތެރިޔަކު ހިމެނުނެވެ. އެއީ، މަމްދޫހާއި އާތިފެވެ. އެންމެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރަކަށް އަފްޒަލް ހޮވިފައިވާއިރު، ފެއަރ ޕްލޭ ޕްލޭޔަރ އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، އަޝްވާނެވެ. ފެއަރ ޕްލޭ ޓީމަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ކޭޑީއެވެ. 

ފޯރި ގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މިމެޗްގައި ޑިކެޑުން ކުޅުނީ ޓީމް އޮރި އާއި ދެކޮޅަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ