މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:17
04:20
ފަތިސް
04:37
04:40
އިރުއަރާ
05:49
05:52
މެންދުރު
11:55
11:58
އަޞްރު
15:10
15:13
މަޣްރިބް
17:53
17:55
ޢިޝާ
19:05
19:07
ފޮޓޯ: ސަން

އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ނުހިފޭނެ – މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް

ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިފޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 

އިންޑިއާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ރާއްޖެ ގެންނަން ބޭނުންވާނަމަ ދިވެހިން މަރާފައިވެސް އެކަން ކުރާނެކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާޢީލް ވިދާޅުވިކަމަށް އޮންލައިން ނޫހެއްގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއް ޓްވީޓް ކުރައްވާ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ބަވަނަވެފައިވާ ދުނިޔެއެއްގައި އެއްވެސް ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ނުހިފޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާއިން ބޭނުންނަމަ ހުރިހާ ދިވެހިން މަރާފައިވެސް ރާއްޖެ ހިފާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި މެދު އެއްވެސް ޔަޤީންކަމެއް ނެތްކަން ދޭހަ ކޮށްދޭ ކަމެއްކަމަށްވެސް މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ޢުމަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ