މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

އުނގޫފާރަށް އަރާފޭބުން މަނާކޮށްފި

އުނގޫފާރުން ނެގި ރެންޑަމް ސާމްޕަލެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ.

އިތުބާރުހުރި ފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، ރ. ކުޑަކުރަތު ކްލަސްޓަރ އާއި ގުޅުންހުރި ފަރާތެކެވެ. 

އެޗް.ޕީ.އޭ އިން ވަނީ އެރަށް މޮނިޓަރިންގއަށް ލާފައެވެ. އުނގޫފާރުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ، އެރަށު ކެފޭއެއްގެ ކޭޝިއަރެވެ. އެރަށުންް ނެގި ގިނަ ސާމްޕަލްތަކެއްގެ ނަތީޖާ އަދި ވަނީ ނުލިބިއެވެ. 
ޕޮޒިޓިވްވި މީހާ އެކަހެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދަނީ - ފޮޓޯ: ޢަބްދުﷲ ޢަލީ
އުނގޫފާރުން މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު، އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް އުނގޫފާރާއި ދުރުނޫން ރަށެއްކަމަށްވާ ރ. ކުޑަކުރަތުން ވަނީ 63 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ. އުނގޫފާރަކީ ބޭންކްގެ ބްރާންޗް އަދި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަ ރަށް ކަމަށްވާތީ ގިނަ ބަޔަކު ޒިޔާރަތް ކުރާ ރަށެކެވެ. މި ފަހަކަށް އައިސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 500 އަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދަކަށް މީހުން އުނގޫފާރަށް ޒިޔާޔަތް ކުރެއެވެ.

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
100%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ