މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:19
04:24
ފަތިސް
04:39
04:44
އިރުއަރާ
05:55
06:00
މެންދުރު
11:58
12:01
އަޞްރު
15:19
15:20
މަޣްރިބް
17:53
17:54
ޢިޝާ
19:10
19:10
ފޮޓޯ: ޔޫތު މިނިސްޓްރީ

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މަހްލޫފާއި ބައްދަލުކޮށްފި

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން އުނގޫފާރު ދާއިރާގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު، ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަޙުމަދު މަޙްލޫފާއި ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ މި ބައްދަލުވުމުގައި، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ޒުވާނުންނާއި، ކުޅިވަރާއި އަދި ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާފައިވާއިރު، ދާދިފަހުން، އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ތަޢުލީމީ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަހީދު ވަނީ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ޢަލީ އާއިވެސް ބައްދަލު ކުރައްވާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ