މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: ދުވާފަރު ލައިވް

ޖިންސީ ގޯނާއާއި ގެވެށި އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ދުވާފަރުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފި

ޖިންސީ ގޯނާއާއި ގެވެށި އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް ދުވާފަރުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު 4 ޖެހިއިރު ފެށި މި ހިނގާލުމުގައި ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވަނީ މަގުމައްޗަށް ނިކުމެ އަނިޔާއާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލާފައެވެ. އަދި އެކި ޝިއާރުތައް ލިޔެފައިވާ ތަފާތު ބޯޑުތައްވެސް ހިނގާލުމުގެ ބައިވެރިން ބޭނުން ކޮށްފައިވެއެވެ.

ދުވާފަރުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައި މިވަނީ، އާއިލާއެއްގެ ބަޔަކަަށް ޖިންސީ ގޯނާއާއި އެފަދަ އަނިޔާތަކެއް ދީފައިވާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ