މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ބޮޑެތި އިނާމްތަކާއިއެކު ލާމަގެ ސްޕަރ އިންޑް ޕްރޮމޯ ފަށައިފި

އަގުހުރި އިނާމްތަކާއިއެކު ލާމަގެ ސްޕަރ އިންޑް ޕްރޮމޯ ފަށައިފިއެވެ.

ރ. މީދޫ ލާމަގެ ފަރާތުން ފަށާފައިވާ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި 100 ރުފިޔާއިން މަތިން ވިޔަފާރި ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ކޫޕަނެއް ދޫކުރާނެއެވެ. އެއްވަނައަށް އޮޓޯ ދޮންނަ މެޝިނެއް ހިމަނާފައިވާއިރު، ދެވަނައަށް 32 އިންޗީގެ ހައިސެންސް ޓީވީއެއް ލިބެއެވެ. އަދި 3 ވަނައަށް އަންނަ ފަރާތަކަށް ޓާކިޝް ކޮފީ މެޝިނެއް ލިބެއެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް އިތުރު 10 އިނާމެއް ހިމެނޭކަމަށް އެ ފިހާރައިން ބުނެފައިވެއެވެ. 

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، 2020 ޑިސެންބަރު 1 ން ފެށިގެން 2020 ޑިސެންބަރު 31 ގެ ނިޔަލަށެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ