މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: އިންޓަނެޓް

ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ދަރުހެއް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ކިނޮޅަހުގައި

ޑރ. އާދަމް ޝަމީމްގެ ޚާއްޞަ ދަރުހެއް މި ހަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ކިނޮޅަހުގައި ބާއްވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

" ދީނާއިމެދު ސަމާލުވުން" މި މަޢުޟޫއަށް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި ދަރުސް އޮންނާނީ 2020 ޑިސެމްބަރު 14 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ 8:30 ގައި ކިނޮޅަހު ބަނދަރުގައެވެ. 

މި ދަރުހަކީ، ކިނޮޅަސް ކައުންސިލާއި، ކިނޮޅަހު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއާއި، އެރަށު ޖަމްޢިއްޔަތުއް އިއްތިޙާދު އަދި ސްމައިލް ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ދަރުހެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ