މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފޮޓޯ: އަސްރަފް

ސީ.ވައި.އެސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑަވް އިން ހޯދައިފި

ސީ.ވައި.އެސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2020 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޑަވް އިން ހޯދައިފިއެވެ.

މިރޭ ކުޅުނު މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ޑަވް އިން ކާމިޔާބު ކުރީ، މިއެސްޓަރ އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 3 ލަނޑު 2 ލަނޑުންނެވެ. ފޯރި ގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗްގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވި އިރު 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން ދެޓީމް އޮތީ އެއްވަރު ވެފައެވެ. ޕެނަލްޓީން ޑަވް އަށް ކުރި ލިބުނީ، މިއެސްޓަރއިން ޖެހި އެއް ޕެނަލްޓީ ބޭރަށް ޖެހުމުންނެވެ. 

ފައިނަލް މެޗަށްފަހު، މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. ފައިނަލް މެޗްގެ މޭން އޮފް ދަ މެޗަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، ޑަވް ގެ އައިހަމް މުޙައްމަދެވެ. 

މުބާރާތުގެ ޓޮޕް 5:
މަމްދޫހް ޢަބްދުލް ޤާދިރު - މިއެސްޓަރ
މުޙައްމަދު ޖުމާން - މިއެސްޓަރ
ޙުސެން ޒާހިރު - ޑަވް
އަޙުމަދު ރަމީޒް - ފިލަމެންޓް
ޢަބްދު ﷲ ޝަނޫން - ސްޓްރައިކަރސް

މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ގޯލްޖެހި ކުޅުންތެރިޔަކަށާއި މުބާރާތުގެ ފުޓްސަލް ކިންގް އަކަށް ހޮވިފައިވަނީ، މިއެސްޓަރގެ މަމްދޫހް ޢަބްދުލް ޤާދިރެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ