މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

ސީ.ވައި.އެސް ވޮލީބޯލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޯވާ ހޯދައިފި

ސީ.ވައި.އެސް ވޮލީބޯލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޯވާ ހޯދައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފައިނު ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުޅުނު މި މެޗް 3 ސެޓުން ނޯވާ ކާމިޔާބު ކުރީ ޑެއިޒީ އާއި ވާދަކޮށެވެ. 

މުބާރާތުގެ ކުއީން އޮފްދަ މެޗްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ، ނޯވާގެ ފާޠިމަތު ސަމްހާއެވެ. 

މުބާރާތުގެ ގަދަ 6:
ފާޠިމަތު ސަމްހާ - ނޯވާ
ސާރާ އިބްރާހީމް - ނޯވާ
އައިމިނަތު ނުހާ - ނޯވާ
ފާޠިމަތު ރިޝްފާ - ޑެއިޒީ
ރިފްނާ ހަމީދު - ޑެއިޒީ
ފާޠިމަތު ރިފާ - ރެގެންދި

މި މުބާރާތާއިއެކު، ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދެ މުބާރާތްވެސް މިވަނީ ނިމިފައެވެ. މި މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ޝުކުރު  އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ