މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:28
04:29
ފަތިސް
04:48
04:49
އިރުއަރާ
06:00
06:01
މެންދުރު
12:11
12:14
އަޞްރު
15:17
15:18
މަޣްރިބް
18:15
18:18
ޢިޝާ
19:27
19:31
ފައިނު އޮންލައިން ފޮޓޯ: މުޙައްމަދު ޒިޔާދު

ސީ.ވައި.އެސް ވޮލީބޯލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޯވާ ހޯދައިފި

ސީ.ވައި.އެސް ވޮލީބޯލް ޗެލެންޖްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނޯވާ ހޯދައިފިއެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ފައިނު ވޮލީ ކޯޓްގައި ކުޅުނު މި މެޗް 3 ސެޓުން ނޯވާ ކާމިޔާބު ކުރީ ޑެއިޒީ އާއި ވާދަކޮށެވެ. 

މުބާރާތުގެ ކުއީން އޮފްދަ މެޗްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވަނީ، ނޯވާގެ ފާޠިމަތު ސަމްހާއެވެ. 

މުބާރާތުގެ ގަދަ 6:
ފާޠިމަތު ސަމްހާ - ނޯވާ
ސާރާ އިބްރާހީމް - ނޯވާ
އައިމިނަތު ނުހާ - ނޯވާ
ފާޠިމަތު ރިޝްފާ - ޑެއިޒީ
ރިފްނާ ހަމީދު - ޑެއިޒީ
ފާޠިމަތު ރިފާ - ރެގެންދި

މި މުބާރާތާއިއެކު، ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްއިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ދެ މުބާރާތްވެސް މިވަނީ ނިމިފައެވެ. މި މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބު ކަމާއިއެކު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި އެހީތެރިވި ފަރާތްތަކަށް ކުލަބް ޔަންގް ސްޓަރސްގެ ފަރާތުން ވަނީ ޝުކުރު  އަދާކުރައްވާފައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ