މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:42
04:47
ފަތިސް
05:02
05:07
އިރުއަރާ
06:17
06:22
މެންދުރު
12:21
12:24
އަޞްރު
15:40
15:43
މަޣްރިބް
18:16
18:17
ޢިޝާ
19:32
19:33
ފޮޓޯ: ޖަމްޢިއްޔަތުލްް އިއްތިޙާދު

ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިޙާދު ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފައިނަލް ބުދަ ދުވަހު

ރ. ކިނޮޅަސް ޖަމްޢިއްޔަތުލް އިއްތިޙާދުގެ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖްގެ ފައިނަލަށް އަނދިރި އެފް.ސީ އަނދިރި އަނދިރިން އަދި ސިއްސުވާލި އެފް.ސީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ލީގު އުޞޫލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މުބާރާތުގައި މިއަދު ވަނީ ސެމީފައިނަލްގެ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. މި މެޗްގައި ބައްދަލުކުރީ، އެފް.ސީ ކިރިޔާ ލައްވާލި އަދި ސިއްސުވާލި އެފް.ސީއެވެ. މި މެޗް 6 - 2 ން ކާމިޔާބު ކުރީ ސިއްސުވާލި އެފް.ސީއެވެ. 

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް އޮންނާނީ 2021 ޖަނަވަރީ 6 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:45 ގައި ކިނޮޅަހު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

100%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

2 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

އިނާޝް 1 week ago

ފޮޓޯ ކްރެޑިޓް ދޭން ހަނދާނުގަ ބަހައްޓައްޗޭ!

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ޝަކީބް 1 week ago

ތިއީ މުބާރާތެއްތަ. ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމްގެ އެއްވެސް ކަމެއް ދަންނަ ބައެއް ނޫން. ރެފްރީއަކަށް އެކަމު އަތޮޅުގެ 1 ވަނަ ރެފްރީ.

ރައްދު

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ