މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: ނައުޝާދު

މިއަހަރުވެސް ފައިނުން 86 ދަނޑުބިން ދޫކުރަނީ

މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް މިއަހަރުވެސް 86 ދަނޑުބިމެއް ފައިނުން ދޫކުރާގޮތަށް އިޢުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މިއަހަރުގެވެސް ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅުވައިގެން ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ދަނޑު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް ފައިނު ކައުންސިލުން އާންމު ކޮށްފައިވާއިރު ދަނޑު ބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފައިނުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީއެއްވެސް ހިއްސާވެއެވެ.

ފައިނަކީ، މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އަދި ދޮގު މުއްދަތަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިން ދޫކުރުމަށް، އެކަމުގައި ޢަމަލު ކުރާނެ ޤަވާޢިދެއް ފައިނު ކައުންސިލުން މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރު ކުރަމުންނެވެ.

މިއަހަރު މޫސުމީ ދަނޑުވެރިކަމަށް ދަނޑުބިން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ