މާލެ
ފައިނު
އިމްސާކް
04:45
04:48
ފަތިސް
05:05
05:08
އިރުއަރާ
06:17
06:19
މެންދުރު
12:23
12:26
އަޞްރު
15:37
15:40
މަޣްރިބް
18:22
18:23
ޢިޝާ
19:34
19:35
ފޮޓޯ: މީސްމީޑިއާ

ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވެއްޓުނު ލޫން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބެލޫންއެއް އަލިފުށި ބަޔަކު ހޯދާ ނަގައިދީފި

ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ވެއްޓުނު ލޫން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބެލޫން އަލިފުށި ބަޔަކު ހޯދާ ނަގައިދީފިއެވެ.

މި ބެލޫން ވެއްޓެމުންދާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ، މިއަދުގެ ހެނދުނު 9:30 ހާއިރުއެވެ. ބެލޫން ވެއްޓިފައިވަނީ، ށ.އަތޮޅު ކިރިސް ފަރާއި ދިމާލު ހުޅަނގުން 6 މޭލު ބޭރުން ކަމަށް ވަނީ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. 

ގޫގުލް ލޫން ޕްރޮޖެކްޓަކީ، ދުނިޔޭގެ ރޫރަލް އަދި ރިމޯޓް ސަރަޙައްދުތަކަށް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގޫގުލް އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ. 

މިލިޔުން ކިޔާލުމުން

0%
އުފާވި
0%
ދެރަވި
0%
ހިނިއައި
0%
ރުޅިއައި

0 ކޮމެންޓް

އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޮމެންޓްތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

ހޯދަންބޭނުންވާ ބަސް ޖެއްސެވުމަށްފަހު އިންޓަރއަށް ފިއްތަވާލައްވާ